Gebruikersvoorwaarden

Inhoud

  1. Presentatie van de site. 2
  2. Links naar andere sites. 3
  3. Cookiebeheer 3
  4. Intellectueel Eigendom.. 3
  5. Toepasselijk recht 4
  6. Beheer van persoonsgegevens. 4
  7. Beperkingen van de aansprakelijkheid. 5

 

Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan onze site. Gelieve deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, want door deze site te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de geldende wettelijke bepalingen en de hieronder vermelde voorwaarden.

De eigenaar van deze site behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Ook behoudt hij zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de functionaliteiten van de site te onderbreken of op te schorten.

1.    Presentatie van de site

  • Site editor:

Deze site is eigendom van

Primeale United *

Hoofdkantoor: Rondom 210, 4671TZ DINTELOORD

Telefoon: +31 (0) 880 644000

KvK nr.: 51753405

BTW nr.: NL8501.55.460.B01

E-mail: info@primealeunited.com

 

1.2 – Site host:

Deze site wordt gehost door UpRecruit

Contactgegevens van de webmaster: info@uprecruit.nl

De eigenaar van de site geeft informatie voor zuiver informatieve doeleinden. Hij probeert de juistheid ervan te controleren en het up-to-date te houden. Er wordt echter geen garantie gegeven voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualisering of volledigheid van deze informatie.

Bijgevolg wijst de eigenaar van de site alle verantwoordelijkheid af voor schade die met name voortvloeit uit onnauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de informatie die op deze site beschikbaar is, of voor schade die voortvloeit uit frauduleuze indringing door een derde partij op deze site, of voor schade of een virus dat uw computerapparatuur kan beschadigen of onbruikbaar kan maken na een bezoek aan deze site.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de site om welke reden dan ook niet beschikbaar is of voor de  inhoud van de documenten.

2.    Links naar andere sites

Om de toegang tot andere sites te vergemakkelijken, behoudt de eigenaar van de site zich het recht voor om een bepaald aantal links naar sites van derden in te voegen . Hij is echter niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van sites van derden, hun inhoud, reclame of andere elementen die op deze sites beschikbaar zijn. De verantwoordelijkheid van de eigenaar van deze site kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van een derde partij waartoe u toegang had kunnen krijgen.

Externe sites kunnen hyperlinks naar deze site bevatten. Een dergelijke link mag niet worden geïnstalleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

3.    Cookiebeheer

Deze site  kan gebruik maken van cookies. Dit zijn bestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een gemakkelijke toegang tot de aangeboden diensten mogelijk maken. In geen geval mogen de cookies op deze site worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren via de speciale pagina op onze website.

U kunt cookies wereldwijd of doelgericht accepteren;  u bepaalde cookies weigert , is het mogelijk dat sommige functies van de site niet werken.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In ieder geval is de maximale opslagperiode van deze informatie in uw computer 13 maanden.

4.    Intellectueel Eigendom

Door verbinding te maken met de website die door  de eigenaar van de site, houder van alle intellectuele eigendomsrechten die erop betrekking hebben, wordt gepubliceerd , mag u de inhoud ervan niet geheel of gedeeltelijk kopiëren of downloaden, tenzij met onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Deze website ,evenals de gehele inhoud ervan (in het bijzonder de foto’s, logo’s, handelsmerken en informatie van welke aard dan ook) zijn beschermd door het auteursrecht .De eigenaar van de site verleent de gebruikers van zijn website een eenvoudige toestemming voor visualisatie, waarbij in het bijzonder het hergebruik van de gehele of een deel van de inhoud van deze site om welke reden dan ook wordt uitgesloten.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten (logo’s, foto’s, informatie van welke aard dan ook). De te downloaden documenten zijn ook auteursrechtelijk beschermd. De limieten voor het gebruik van deze documenten worden vermeld op de desbetreffende pagina’s van de site.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de site, door welk bedrijf dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van  de eigenaar van de site – afdeling   is verboden en zou een vervalsing zijn die wordt gesanctioneerd door de artikelen 6:162 (2) BW. Het is op dezelfde manier, indien nodig, de databanken die op de site staan, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Evenzo is elke opname, uitzending, vertaling en aanpassing, geheel of gedeeltelijk, van de site verboden.

5.    Toepasselijk recht

De site en de inhoud ervan zijn gemaakt in overeenstemming met de wetten en regels die van toepassing zijn in Nederland. Zelfs als de site toegankelijk is voor andere gebruikers, zijn de site en de inhoud ervan bedoeld voor toegang en gebruik door ingezetenen van Nederland.

6.    Beheer van persoonsgegevens

De eigenaar van de site verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is toegankelijk op deze site:  https://www.primealeunited.nl/pages/privacyverklaring

De gebruiker heeft het recht om de gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te corrigeren, te wissen en overdraagbaar te maken, alsook het recht om de beperking of het verzet tegen de verwerking  ervan aan te vragen .

De gebruiker  

– Per post, door te schrijven naar:  Primeale United. – Afdeling Marketing, Handelsweg 170, 2988 DC, RIDDERKERK

– Per e-mail geadresseerd aan info@primealeunited.com

door als onderwerp van de e-mail “Persoonsgegevens : recht op toegang -primealeunited.com”  aan te geven.

De Gebruiker kan gevraagd worden zijn identiteit te bewijzen voor de juiste uitoefening van zijn rechten.

 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, toegewezen of verkocht in welk medium dan ook aan derden. 

7.    Beperking van de aansprakelijkheid

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de site, en als gevolg van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

*Primeale United is een handelsnaam van Van Oers United B.V.

 

Open sollicitatie